Με την υποστήριξη του Perkins

 • Perkins Diesel Power Generator 9kVA/7,2kW,3Phase,τροφοδοτείται από 403A-11G, εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης.

  Perkins Diesel Power Generator 9kVA/7,2kW,3Phase,τροφοδοτείται από 403A-11G, εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  Πλεονεκτήματα της Γεννήτριας Diesel Perkins

  1. Διάσημη μάρκα κινητήρα & υπηρεσία διεθνούς εγγύησης
  2. Νερόψυκτος κινητήρας & ανθεκτική απόδοση
  3. Με πιστοποίηση ISO9001&CE
  4. Τα ανταλλακτικά είναι εύκολο να τα αποκτήσετε από την παγκόσμια αγορά.
  5. Σε συνδυασμό με εναλλάκτη Stamford, εναλλάκτη Leroy Somer ή εναλλάκτη Mecc alte
  6. Τέλειο δίκτυο μετά την εξυπηρέτηση
  7. Εύρος ισχύος από 7kw έως 2000kw, 50hz & 60hz
  8. Αυστηρή δοκιμή που περιλαμβάνει 50% φορτίο, 75% φορτίο, 100% φορτίο και 110% φορτίο

 • Perkins Diesel Power Generator 13kVA/10,4kW,3Phase,τροφοδοτείται από 403A-15G1, εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης.

  Perkins Diesel Power Generator 13kVA/10,4kW,3Phase,τροφοδοτείται από 403A-15G1, εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  Πλεονεκτήματα της Γεννήτριας Diesel Perkins

  1. Διάσημη μάρκα κινητήρα & υπηρεσία διεθνούς εγγύησης
  2. Νερόψυκτος κινητήρας & ανθεκτική απόδοση
  3. Με πιστοποίηση ISO9001&CE
  4. Τα ανταλλακτικά είναι εύκολο να τα αποκτήσετε από την παγκόσμια αγορά.
  5. Σε συνδυασμό με εναλλάκτη Stamford, εναλλάκτη Leroy Somer ή εναλλάκτη Mecc alte
  6. Τέλειο δίκτυο μετά την εξυπηρέτηση
  7. Εύρος ισχύος από 7kw έως 2000kw, 50hz & 60hz
  8. Αυστηρή δοκιμή που περιλαμβάνει 50% φορτίο, 75% φορτίο, 100% φορτίο και 110% φορτίο

 • Perkins Diesel Power Generator 15kVA/12kW,3Phase,τροφοδοτείται από 403A-15G2, εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης.

  Perkins Diesel Power Generator 15kVA/12kW,3Phase,τροφοδοτείται από 403A-15G2, εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  Πλεονεκτήματα της Γεννήτριας Diesel Perkins

  1. Διάσημη μάρκα κινητήρα & υπηρεσία διεθνούς εγγύησης
  2. Νερόψυκτος κινητήρας & ανθεκτική απόδοση
  3. Με πιστοποίηση ISO9001&CE
  4. Τα ανταλλακτικά είναι εύκολο να τα αποκτήσετε από την παγκόσμια αγορά.
  5. Σε συνδυασμό με εναλλάκτη Stamford, εναλλάκτη Leroy Somer ή εναλλάκτη Mecc alte
  6. Τέλειο δίκτυο μετά την εξυπηρέτηση
  7. Εύρος ισχύος από 7kw έως 2000kw, 50hz & 60hz
  8. Αυστηρή δοκιμή που περιλαμβάνει 50% φορτίο, 75% φορτίο, 100% φορτίο και 110% φορτίο

 • Perkins Diesel Power Generator 20kVA/16kW,3Phase,τροφοδοτείται από 404A-22G με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford PI144D.

  Perkins Diesel Power Generator 20kVA/16kW,3Phase,τροφοδοτείται από 404A-22G με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford PI144D.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  Πλεονεκτήματα της Γεννήτριας Diesel Perkins

  1. Διάσημη μάρκα κινητήρα & υπηρεσία διεθνούς εγγύησης
  2. Νερόψυκτος κινητήρας & ανθεκτική απόδοση
  3. Με πιστοποίηση ISO9001&CE
  4. Τα ανταλλακτικά είναι εύκολο να τα αποκτήσετε από την παγκόσμια αγορά.
  5. Σε συνδυασμό με εναλλάκτη Stamford, εναλλάκτη Leroy Somer ή εναλλάκτη Mecc alte
  6. Τέλειο δίκτυο μετά την εξυπηρέτηση
  7. Εύρος ισχύος από 7kw έως 2000kw, 50hz & 60hz
  8. Αυστηρή δοκιμή που περιλαμβάνει 50% φορτίο, 75% φορτίο, 100% φορτίο και 110% φορτίο

 • Perkins Diesel Power Generator 25kVA/20kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1103A-33G με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford PI144E.

  Perkins Diesel Power Generator 25kVA/20kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1103A-33G με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford PI144E.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  Πλεονεκτήματα της Γεννήτριας Diesel Perkins

  1. Διάσημη μάρκα κινητήρα & υπηρεσία διεθνούς εγγύησης
  2. Νερόψυκτος κινητήρας & ανθεκτική απόδοση
  3. Με πιστοποίηση ISO9001&CE
  4. Τα ανταλλακτικά είναι εύκολο να τα αποκτήσετε από την παγκόσμια αγορά.
  5. Σε συνδυασμό με εναλλάκτη Stamford, εναλλάκτη Leroy Somer ή εναλλάκτη Mecc alte
  6. Τέλειο δίκτυο μετά την εξυπηρέτηση
  7. Εύρος ισχύος από 7kw έως 2000kw, 50hz & 60hz
  8. Αυστηρή δοκιμή που περιλαμβάνει 50% φορτίο, 75% φορτίο, 100% φορτίο και 110% φορτίο

 • Perkins Diesel Power Generator 27kVA/22kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1103A-33G με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford PI144F.

  Perkins Diesel Power Generator 27kVA/22kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1103A-33G με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford PI144F.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  Πλεονεκτήματα της Γεννήτριας Diesel Perkins

  1. Διάσημη μάρκα κινητήρα & υπηρεσία διεθνούς εγγύησης
  2. Νερόψυκτος κινητήρας & ανθεκτική απόδοση
  3. Με πιστοποίηση ISO9001&CE
  4. Τα ανταλλακτικά είναι εύκολο να τα αποκτήσετε από την παγκόσμια αγορά.
  5. Σε συνδυασμό με εναλλάκτη Stamford, εναλλάκτη Leroy Somer ή εναλλάκτη Mecc alte
  6. Τέλειο δίκτυο μετά την εξυπηρέτηση
  7. Εύρος ισχύος από 7kw έως 2000kw, 50hz & 60hz
  8. Αυστηρή δοκιμή που περιλαμβάνει 50% φορτίο, 75% φορτίο, 100% φορτίο και 110% φορτίο

 • Perkins Diesel Power Generator 30kVA/24kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1103A-33G με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford PI144G.

  Perkins Diesel Power Generator 30kVA/24kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1103A-33G με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford PI144G.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  Πλεονεκτήματα της Γεννήτριας Diesel Perkins

  1. Διάσημη μάρκα κινητήρα & υπηρεσία διεθνούς εγγύησης
  2. Νερόψυκτος κινητήρας & ανθεκτική απόδοση
  3. Με πιστοποίηση ISO9001&CE
  4. Τα ανταλλακτικά είναι εύκολο να τα αποκτήσετε από την παγκόσμια αγορά.
  5. Σε συνδυασμό με εναλλάκτη Stamford, εναλλάκτη Leroy Somer ή εναλλάκτη Mecc alte
  6. Τέλειο δίκτυο μετά την εξυπηρέτηση
  7. Εύρος ισχύος από 7kw έως 2000kw, 50hz & 60hz
  8. Αυστηρή δοκιμή που περιλαμβάνει 50% φορτίο, 75% φορτίο, 100% φορτίο και 110% φορτίο

 • Perkins Diesel Power Generator 45kVA/36kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1103A-33TG1 με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford PI144K.

  Perkins Diesel Power Generator 45kVA/36kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1103A-33TG1 με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford PI144K.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  Πλεονεκτήματα της Γεννήτριας Diesel Perkins

  1. Διάσημη μάρκα κινητήρα & υπηρεσία διεθνούς εγγύησης
  2. Νερόψυκτος κινητήρας & ανθεκτική απόδοση
  3. Με πιστοποίηση ISO9001&CE
  4. Τα ανταλλακτικά είναι εύκολο να τα αποκτήσετε από την παγκόσμια αγορά.
  5. Σε συνδυασμό με εναλλάκτη Stamford, εναλλάκτη Leroy Somer ή εναλλάκτη Mecc alte
  6. Τέλειο δίκτυο μετά την εξυπηρέτηση
  7. Εύρος ισχύος από 7kw έως 2000kw, 50hz & 60hz
  8. Αυστηρή δοκιμή που περιλαμβάνει 50% φορτίο, 75% φορτίο, 100% φορτίο και 110% φορτίο

 • Perkins Diesel Power Generator 60kVA/48kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1103A-33TG2 με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford UCI224E.

  Perkins Diesel Power Generator 60kVA/48kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1103A-33TG2 με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford UCI224E.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  Πλεονεκτήματα της Γεννήτριας Diesel Perkins

  1. Διάσημη μάρκα κινητήρα & υπηρεσία διεθνούς εγγύησης
  2. Νερόψυκτος κινητήρας & ανθεκτική απόδοση
  3. Με πιστοποίηση ISO9001&CE
  4. Τα ανταλλακτικά είναι εύκολο να τα αποκτήσετε από την παγκόσμια αγορά.
  5. Σε συνδυασμό με εναλλάκτη Stamford, εναλλάκτη Leroy Somer ή εναλλάκτη Mecc alte
  6. Τέλειο δίκτυο μετά την εξυπηρέτηση
  7. Εύρος ισχύος από 7kw έως 2000kw, 50hz & 60hz
  8. Αυστηρή δοκιμή που περιλαμβάνει 50% φορτίο, 75% φορτίο, 100% φορτίο και 110% φορτίο

 • Perkins Diesel Power Generator 65kVA/52kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1104A-44TG1 με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford UCI224F.

  Perkins Diesel Power Generator 65kVA/52kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1104A-44TG1 με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford UCI224F.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  Πλεονεκτήματα της Γεννήτριας Diesel Perkins

  1. Διάσημη μάρκα κινητήρα & υπηρεσία διεθνούς εγγύησης
  2. Νερόψυκτος κινητήρας & ανθεκτική απόδοση
  3. Με πιστοποίηση ISO9001&CE
  4. Τα ανταλλακτικά είναι εύκολο να τα αποκτήσετε από την παγκόσμια αγορά.
  5. Σε συνδυασμό με εναλλάκτη Stamford, εναλλάκτη Leroy Somer ή εναλλάκτη Mecc alte
  6. Τέλειο δίκτυο μετά την εξυπηρέτηση
  7. Εύρος ισχύος από 7kw έως 2000kw, 50hz & 60hz
  8. Αυστηρή δοκιμή που περιλαμβάνει 50% φορτίο, 75% φορτίο, 100% φορτίο και 110% φορτίο

 • Perkins Diesel Power Generator 80kVA/64kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1104A-44TG2 με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης Stamford UCI224G.

  Perkins Diesel Power Generator 80kVA/64kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1104A-44TG2 με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης Stamford UCI224G.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  Πλεονεκτήματα της Γεννήτριας Diesel Perkins

  1. Διάσημη μάρκα κινητήρα & υπηρεσία διεθνούς εγγύησης
  2. Νερόψυκτος κινητήρας & ανθεκτική απόδοση
  3. Με πιστοποίηση ISO9001&CE
  4. Τα ανταλλακτικά είναι εύκολο να τα αποκτήσετε από την παγκόσμια αγορά.
  5. Σε συνδυασμό με εναλλάκτη Stamford, εναλλάκτη Leroy Somer ή εναλλάκτη Mecc alte
  6. Τέλειο δίκτυο μετά την εξυπηρέτηση
  7. Εύρος ισχύος από 7kw έως 2000kw, 50hz & 60hz
  8. Αυστηρή δοκιμή που περιλαμβάνει 50% φορτίο, 75% φορτίο, 100% φορτίο και 110% φορτίο

 • Perkins Diesel Power Generator 90kVA/72kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1104C-44TAG2 με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford UCI274C.

  Perkins Diesel Power Generator 90kVA/72kW,3Phase,τροφοδοτείται από 1104C-44TAG2 με εργοστασιακή τιμή άμεσης πώλησης stamford UCI274C.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  Πλεονεκτήματα της Γεννήτριας Diesel Perkins

  1. Διάσημη μάρκα κινητήρα & υπηρεσία διεθνούς εγγύησης
  2. Νερόψυκτος κινητήρας & ανθεκτική απόδοση
  3. Με πιστοποίηση ISO9001&CE
  4. Τα ανταλλακτικά είναι εύκολο να τα αποκτήσετε από την παγκόσμια αγορά.
  5. Σε συνδυασμό με εναλλάκτη Stamford, εναλλάκτη Leroy Somer ή εναλλάκτη Mecc alte
  6. Τέλειο δίκτυο μετά την εξυπηρέτηση
  7. Εύρος ισχύος από 7kw έως 2000kw, 50hz & 60hz
  8. Αυστηρή δοκιμή που περιλαμβάνει 50% φορτίο, 75% φορτίο, 100% φορτίο και 110% φορτίο

12Επόμενο >>> Σελίδα 1/2